Kaş

Kaş köyleri, belgeler ve bulgulara göre Likya uygarlığının en önemli bölgelerindendir. Teke Yarımadasın’da 6 bin yıl öncesinden bu yana hüküm sürdüğü bilinmektedir. Kaş, bölgenin batısında denize bakan bir tepede yer almaktadır. Kent daha sonra genişleyerek kuzeybatıya doğru büyümüştür. Kaş'ın doğu ve kuzeyindeki dağlarda birçok kaya mezarı vardır. LYKIA yazılarının bulunduğu bu kaya mezarları "İyonik" tarzda şekillenmiştir.

Kaş'ın eski adı Antiphellos'tur. Adından da anlaşılacağı üzere, şehir Likya şehridir.