LIDMAATSCHAPOVEREENKOMST

Lidmaatschapsovereenkomst

1.Deze Lidmaatschapovereenkomst is voorbereid om de regels en voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van de website www.orkaholidays.com door Orka Better Homes Turkije Bouwen Vastgoed Toerisme en Handel B.V. en haar filialen (hierna genoemd Orka Holidays).

2. ORKA HOLIDAYS verzendt regelmatig campagnes en aankondigingen aan leden die het contract hebben goedgekeurd en stelt hen in staat online reserveringen te maken en te huren.

3. De website www.orkaholidays.com is persoonlijk, niet overdraagbaar en verkoopbaar.

4. Het lid heeft een "wachtwoord" dat hij of zij specificeert. De gebruiker kan het wachtwoord veranderen wanneer hij/zij wilt. ORKA HOLIDAYS heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen over de veiligheid van de leden. De leden zijn ook verantwoordelijk voor de ledenveiligheid. ORKA HOLIDAYS vraagt geen wachtwoordinformatie van haar klanten. www.orkaholidays.com is niet verantwoordelijk voor problemen die veroorzaakt zijn door het gebruik van het wachtwoord.

Het e-mailadres dat u geeft bij registratie is specifiek voor het lid en heeft de mogelijkheid om een enkel lidmaatschap te creëren. U kunt niet twee verschillende lidmaatschappen hebben met hetzelfde e-mailadres. "Wachtwoord" is alleen bekend door de gebruiker.

De gebruiker moet tijdens het registratie zijn / haar e-mailadres en wachtwoord invoeren om in verbinding te kunnen komen met de door het lidmaatschap benodigde diensten.

5.Het lid gaat ermee akkoord dat www.orkaholidays.com zich kan contacteren om campagnetoepassingen aan te bieden aan de persoonlijke- en winkelinformatie die verstrekt wordt aan www.orkaholidays.com.

6. Indien het lid de enige persoon is die aansprakelijk is voor de schadevergoeding als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie die hij of zij heeft gegeven tijdens het lidmaatschap van www.orkaholidays.com en indien de overeenkomstsluitende partij dit contract verbreekt, wordt ORKA HOLIDAYS is niet aansprakelijk voor eventuele kennisgeving en behoeften. Het kan zijn lidmaatschap opzeggen zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Het lid behoudt zich het recht voor om informatie, documenten, software, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, beelden, video's, enz. Te gebruiken die tot ORKA HOLIDAYS behoren, Reproduceren, publiceren of verkopen van de inhoud, werken of inhoud van deze website.

Hoewel www.orkaholidays.com de gebruikersnaam en het wachtwoord correct heeft ingevoerd, kan het voorkomen dat de onderneming het systeem invoert of een nieuw wachtwoord ontvangt zonder te specificeren waarom.

Informatie, documenten, software, ontwerpen, grafieken, enz. die worden geproduceerd door en / of gekocht van www.orkaholidays.com hebben auteursrechten die voortvloeien uit het onroerend goed.

Het verkoop van www.orkaholidays.com is beperkt tot beschikbaarheid van voorrraad en geschiktheid van villa’s.

 

www.orkaholidays.com mag geen sleutelleveringen leveren voor villa's die niet beschikbaar zijn, de reservering annuleren en verhuren en het bestelbedrag terugsturen naar de rekening van de klant.

De vermelding van de producten in het virtuele systeem betekent niet noodzakelijk dat de villa's noodzakelijkerwijs zijn gevestigd op www.orkaholidays.com of ORKA HOLIDAYS-systeem.

De documenten, software, ontwerpen, grafieken, enz. die de leden op hun eigen wil produceren en publiceren kunnen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Het recht om prijzen en productspecificaties te wijzigen voor producten die te koop zijn op www.orkaholidays.com, is uitsluitend de eigendom van www.orkaholidays.com. Als er een fout is in de informatie van prijs- en productspecificatie, kan www.orkaholidays.com de fout corrigeren en de villa sleutel leveren of de boeking en huur annuleren en het bestelbedrag terugsturen naar de klantrekening, mits de exclusieve selectie autoriteit op zichzelf is.

www.orkaholidays.com kan een lid kan toegang geven tot andere websites. In dit geval is www.orkaholidays.com niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarover het lid gaat.

ORKA HOLIDAYS kan wijzigingen in de uitvoering van dit contract voor toekomstige technische vereisten en wetgevingsharmonisatie wijzigen, en bestaande materialen wijzigen of nieuwe materialen toevoegen. www.orkaholidays.com kan sommige lidmaatschap gebaseerde diensten veranderen in een situatie die lidmaatschap vereist, extra diensten openen, bepaalde diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of omzetten naar een vergoeding gebaseerde service.

9.Het lid erkent en onderneemt dat de registratie van ORKA HOLIDAYS, microfilm, microfiche en computerrecords bewijs, bindend, definitief en exclusief bewijs in de zin van clausules 193 en volgende zijn. ORKA HOLIDAYS behoudt zich het recht voor om eventuele bezwaren tegen deze gegevens te bewijzen en dat zij in overeenstemming zijn met zijn taken.

10.In de controversies die in verband met dit contract kunnen ontstaan in de eerste plaats de bepalingen van dit contract en in gevallen waarin er geen bepaling is, is de huidige Turkse wetgeving van toepassing.

11-FETHIYE Centrale Rechtbanken en Uitvoerende Bestuursmandaten zijn bevoegd om eventuele geschillen voortvloeiend uit de toepassing van dit contract op te lossen.

12- Nadat het lid het registratieformulier heeft ingevuld en het wachtwoord heeft ontvangen, treedt dit contract voor altijd tussen partijen in werking.

13- Wanneer ORKA HOLIDAYS wenst, kan dit contract eenzijdig worden beëindigd.